piątek, 26 czerwca 2015

Ostatnie lekcje

Te ostatnie... Czego się nauczyliśmy - jako ludzie i jako organizacje? Co było/jest dla nas ważne? Na gorąco:


"• Nauka przez całe życie to aktywne życie, pozytywne emocje → dłuższe życie.
• Rzeczywistość - szkolenia, warsztaty, konferencje, itp. powinny być, jak u nas, bliżej prawdziwego życia.
• Zarządzanie projektami - wspólne opracowanie projektu przez partnerów. Współpraca od samego początku.
• Wspólny wysiłek fizyczny - praca, piesze wycieczki = pokonywanie trudności - łączy i buduje wspólnotę.
• Edukacja nieformalna może dać lepsze efekty, niż w pełni zorganizowane formy.
• Ważne są relacje z mediami i budowanie zainteresowania projektem."

Ryszard, Jekabpils/Łotwa


<<"Żeby poruszyć świat, trzeba najpierw ruszyć się samemu" (Arystoteles) • "Sukces to podróż, nie przeznaczenie" • "Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy w jedną całość" (Vincent van Gogh) • "Nic nie może powstrzymać osoby z odpowiednim nastawieniem mentalnym przed osiągnięciem celu. Nic na ziemi nie może pomóc osobie ze złym nastawieniem mentalnym" (Thomas Jefferson) • "Jeśli chcesz uniknąć krytyki, nie rób nic, nie mów nic, bądź nikim" (Elbert Hubbard) • "Miej podejście właściwe studentom: nigdy nie bądź zbyt wielkim, by zadawać pytania, nigdy nie wiedz zbyt dużo, by nauczyć się czegoś nowego" (Og Mandino) • "Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana" (Napoleon Bonaparte)>>

Anita, Paryż/Francja


"• Promowanie idei uczenia się przez całe życie;
• Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie integracji europejskiej;
• Pozytywne oddziaływanie na środowisko i eliminowanie negatywnych postaw i zachowań wobec różnego rodzaju mniejszości i grup, w szczególności imigrantów, kobiet i osób 50+;
• Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wobec mniejszości;
• Akceptowanie i poszanowanie różnic kulturowych i religijnych;
• Promowanie postaw opartych na wzajemnym szacunku oraz uznaniu prawa do własnej tożsamości;
• Rozwinięcie umiejętności w obsługiwaniu portali społecznościowych i komputerowych programów graficznych;
• Nawiązanie kontaktów rokujących dalszą współpracę."

Marta, Berlin/Niemcy


"Bez czego nie mógłby EDI działać?
Współdziałanie - Koordynacja - Regularny kontakt - Dotrzymywania wcześniej ustalonych reguł - Dążenie do celu - Wzajemne zaufanie - Pasja - Zaangażowanie - Systematyczna praca - Grupa zapaleńców.

Czego nas EDI nauczył/co nam pokazał?
• Jak nawiązać kontakt z innymi organizacjami pozarządowymi.
• Jak z nimi efektownie i jasno współpracować.
• Jak wygląda sytuacja organizacji polskich i Polonijnych w różnych krajach UE.
• Z jakimi poszczególni partnerzy zmagają się problemami i wyzwaniami.
• W jaki sposób można przeciwdziałać wykluczeniu grup mniejszościowych.
• W jaki sposób promują się pozostałe organizacje partnerskie w „swoich” krajach.

Ja...
• EDI to dla mnie prawdziwa lekcja życia.
• Spotkałam wyjątkowych ludzi z niesamowitym bagażem doświadczeń na polu działalności społecznej na rzecz Polaków mieszkających poza granicami Macierzy (i nie tylko).
• Wzbogaciłam zarówno swoje kompetencje „społecznikowskie”, organizatorskie, ewaluatorskie, jak i swoje całościowe „ja”.
• EDI wpłynął na moje życie w znamienny sposób."

Magda, Jabłonków/Republika Czeska


"Projekt EDI dał mi możliwość zetknięcia się z ludźmi mieszkajacymi, tak jak ja, poza Polską. Poznałam różnorodność środowisk polonijnych w Europie, ale również zauważyłam, jak wiele nas łączy, nie tylko język, ale i mentalność. Najważniejsze jednak bylo dla mnie uświadomienie sobie, jak chętnie jestem Polką i jaka dumna jestem z naszej wspólnej historii.
To motywuje mnie jeszcze bardziej, aby niemieckiemu środowisku, w którym żyję, pokazywać najpiękniejsze strony Polski."

Anna, Hamburg/Niemcy


"• Myślenie projektowe;
• Doświadczenie w organizowaniu mobilności;
• Nauka poprzez wymianę doświadczeń z innymi partnerami;
• Wiedza na temat funkcjonowania organizacji polonijnych w Europie;
• Możliwość powielenia dobrych rozwiązań;
• Następny projekt unijny (Erasmus+)."

Teresa, Malmö/Szwecja


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz